ASV Arctic Smart Village Oy rahoitus- ja sijoituskohteena

 

Yhtiö on start-up yritys siitäkin huolimatta, että se on jo saavuttanut huomattavan paljon näkyvyyttä sekä Suomessa, että kansainvälisesti ja sen luoma asumisen malli on huomattu laajasti. Alkuvaiheessa se on myös törmännyt konkreettisesti poliittiseen riskiin. Kahdesti! Oppirahat on maksettu ja riskit on poistettu toiminnasta, mutta molempien vaikutus kassavirtaan on ollut dramaattinen. Tällä hetkellä yritys kaipaisi kipeästi rahoitusta, jolla se voisi investoida kasvun mahdollistamiseen. Resurssit eivät riitä vastaamaan kysyntään ja osaamistakin pitäisi vahvistaa joiltakin osin. Tuloja on tulossa lähiaikoina, mutta toimia pitää jo nyt niiden saamiseksi.

Jos sinulla on halukkuutta tukea vihreän rakentamisen edistämistä, merkitse osakkeita nyt!

Osakeannissa luovutetaan maksimissaan 40.000 yhtiön hallussa olevia osakkeita 2,50 euron kappalehintaan. Tavoite on kerätä 100.000 euroa käyttöpääomaa, jolla vahvistetaan taloutta ja resursseja, sekä vahvistetaan myyntiä.

Kerättävällä pääomalla yhtiön talous vakautetaan, rakennetaan koko Suomen kattavan myyntiorganisaatio, hankkitaan näkyvyyttä ja palkataan asiantuntijoita strategisesti tärkeisiin tehtäviin, sekä mahdollisesti liikkeelle lähteviin KV -hankkeisiin. Kansainvälistyminen on jo lähdössä liikkeelle Cold Climate Housing Research Centerin ja National Renewable Energy Laboratoryn kanssa käynnistettävään kansainvälistymishankkeeseen, johon on jo Nopef -rahoituspäätös saatu. Käyttöpääoman ja rekrytointien myötä mahdollisuutemme hyödyntää erilaisia Business Finlandin ja ELY -keskuksen kehittämistukia paranevat huomattavasti. Myynnin tehostamisen avulla aluerakentamishankkeet saadaan ripeästi markkinointivaiheeseen ja voidaan toteuttaa ammattimainen markkinointi kohteiden ja talomyynnin osalta.

Yhtiön tulevaisuudennäkymät ovat hyvät jo nyt ja meneillään olevat maailmanlaajuiset kriisit ja megatrendit, kuten energiakriisi, luontokriisi, ilmastonmuutos, väestönkasvu, hiekkapula ja kestävyysvaje muuttavat yhtiön konsepteja entistä houkuttelevammiksi vaihtoehdoiksi. Rakennusalan asiantuntijat ovat yksimielisesti todenneet, että yhtiön kehittämät konseptit ovat erittäin lupaavia ja edustavat juuri sitä, mihin rakennusalan tulisi mennä tulevaisuudessa. Esimerkiksi ympäristöministeriön asiantuntijat kuvailevat konsepteja näin:

“Kyseinen malli on erittäin ajankohtainen ja otettavaksi mahdollisimman laajasti käyttöön..”

“Innovatiivinen ja energiatehokas asumismalli pienessä kunnassa lähellä isoa kaupunkia houkuttelee varmasti tulevaisuudessa entistä useampia ihmisiä”

Merkitsemällä ASV Arctic Smart Village Oy:n osakkeita pääset mukaan myös Smart Village Builders Oy:hyn, joka on kuuden yrityksen omistama yhteisyritys. ASV on SVB:n pääosakas ja suurin osakkeenomistaja. Smart Village Builders Oy:hyn ei oteta henkilöosakkaita, joten nyt on ainutlaatuinen tilaisuus päästä mukaan.

PYYDÄ LISÄTIEDOT TOIMITUSJOHTAJALTA!

 juri.laurila(@)arctic2020.fi tai +358 (0)40 514 5000/Juri


Tulosta