Utajärvi, GeoHouse Älykylä

Teimme ASV:n hallituksessa päätöksen keskeyttää GeoHouse Älykylä -hankkeen valmistelun. Emme olleet tyytyväisiä kunnan toimintaan esimerkiksi kohteen markkinoimisen osalta. Katsoimme, että ryhmärakennuttamisluonteen vuoksi, että vajavaisilla markkinointitoimilla hanke ei voi toteutua, koska osallistumisesta kiinnostuneita tulisi jättäytymään hankkeesta markkinointivaiheen pitkittyessä. Lisäksi kunnan poukkoileva päätöksenteko ja muu toiminta hidasti ja hankaloitti valmistelua merkittävästi. Projekti oli ilman johtajaa ja varsinaiset asiantuntijat sivuutettiin valmistelussa kerta toisensa jälkeen. Kokonaistarkastelumme osoitti, että ilman roolien selkeytystä ja kriittisten asioiden sopimista hanketta ei kannattanut jatkaa.

LISÄTIETOJA KUVAN JÄLKEEN

 

Utajärvelle suunniteltu GeoHouse Älykylä® -hanke lopetetaan. Hankkeen suunnittelusta vastannut Arctic Smart Village Oy päätti aiemmin, että se ei jatka hankkeessa ennen kuin se pääsee sopimukseen Utajärven kunnan kanssa hankkeen eteenpäin viemisestä. Utajärven kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, ettei neuvotteluita aloiteta ja hanketta ei jatketa. Käytännössä päätös lopettaa hankkeen etenemisen.

Utajärven kunta ja Arctic Smart Village Oy ovat olleet sopimuksettomassa tilassa 2019 kesäkuusta lähtien, kun edellinen sopimus päättyi. Yhtiö on omalla kustannuksellaan vienyt suunnittelua eteenpäin puolentoista vuoden ajan, koska se on halunnut kehittää Älykylä® -konseptia ja uskonut hankkeeseen. Arctic Smart Village Oy teki Utajärven kunnalle esityksen sopimusneuvotteluiden aloittamiseksi, jotta GeoHouse Älykylä® olisi voitu saada tehokkaasti maaliin. Kunnanhallitus teki päätöksen esittää valtuustolle, ettei neuvotteluita aloiteta ja siten GeoHouse Älykylä -hanke on käytännössä loppu. Yhtiö katsoi, että sopimukseton tilanne ja sen aiheuttamat viivästykset estävät käytännössä hankkeen etenemisen seuraavaan vaiheeseen, eikä sillä ole syytä edistää hanketta ilman sopimusta.

Hankkeessa ollut viivästyksiä

Hankkeessa on ollut viivästyksiä, jotka ovat johtuneet monista syistä. Syitä ovat olleet uuden asumisen mallin kehittäminen, kunnan luottamuselinten päätösten odottelu, kokeiluluonteisuus, sopimusten puutteet ja epäselvyydet hankkeen johtamisesta. Aloittaessa ei kumpikaan osapuoli ollut ihan varma, miten projekti viedään läpi ja liikaa asioita jäi sopimatta. Matkalla on myös tullut tarpeita uudistaa strategiaa. Esimerkiksi aluksi oli tarkoitus, että ryhmärakennuttamishankkeeseen sitoutetaan osallistujat ennen suunnittelua. Vuoden 2019 joulukuussa kuitenkin todettiin, että kohde pitää suunnitella mahdollisimman valmiiksi ennen markkinointia ja asukashankinta keskeytettiin suunnitteluvaiheen ajaksi. 2020 lokakuussa asukashankinta aloitettiin suunnitelmien valmistuttua uudelleen. ASV:n toimitusjohtaja Juri Laurilan mukaan kunnan vastuulla olleet kohteen markkinointitoimet olivat kuitenkin olemattomia.

”Nyt pitäisi myydä ja markkinoida, ei kysellä ja ihmetellä”, Laurila kuvailee tilannetta. Hän kertoo, että vastuu markkinoinnista on ollut kunnalla, mutta kunta ei ole esittänyt yhtiölle minkäänlaista markkinointisuunnitelmaa ja kohteen markkinointitoimet ovat olleet kosmeettisia tavoitteeseen nähden. Pari natiiviartikkelia ja viikon valomainoskampanja ei Laurilan mukaan riitä 15 Utajärvelle muuttavan perheen houkuttelemiseksi, jonka kunta oli ilmoittanut minimitavoitteeksi. Laurilan mukaan tällä tavalla ei voida odottaa, että saadaan tuloksia riittävän nopeasti aikaiseksi ryhmärakennuttamiskohteessa, jossa ajan myötä kiinnostuneiden kiinnostus lopahtaa.

Päätös ei yllättänyt - Katse tulevassa

Kunnanhallituksen päätös ei yllättänyt Laurilaa. Hänen mukaansa yhtiön kannalta on parempi lopettaa hanke, kuin jatkaa sopimuksettomassa tilassa. ”Kuten kaikki tietävät, isännätön projekti on tuhoon tuomittu projekti”, Laurila toteaa ja jatkaa: ”Vastuut ja sitoutumiset pitää olla loppuun asti kunnossa ja selvät kaikille. Muuten ei tuloksia voi saada. Se nähtiin Sodankylässä ja nyt Utajärvellä.” Laurila ottaakin vastuuta itse siitä, että ei ole osannut Sodankylän, eikä Utajärven kohdalla vaatia kunnilta riittävää sitoutumista jo alussa. ”Malli on kehittynyt matkan varrelle, emmekä tienneet alussa mitä vaatia. Hankkeen aikana emme enää saaneet kuntaa neuvottelemaan sopimuksesta”, Laurila toteaa. Hän ei usko, että valtuusto päättäisi eri tavalla, kuin kunnanhallitus, mutta pitää oven vielä raollaan, jos kunta haluaa aloittaa neuvottelut.

Suunnitteluvaiheessa oleva Mynämäen Gadolin Älykylä® on taas aivan eri tilanteessa. Laurila kertoo, että Mynämäen kunnan kanssa tehty sopimus on muodostunut Sodankylän ja Utajärven kohteista saatujen oppien myötä. Sen ansiosta Arctic Smart Village Oy voi viedä kohteen tehokkaasti maaliin asti. Se helpottaa yhtiön työtä ja vähentää kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden taakkaa. ”Avaimet käteen” -sopimus on Laurilan mukaan parempi kaikille osapuolille.

Vaikka Utajärven kohteen menettäminen harmittaakin Laurilaa ja yhteistyökumppaneita, katse on jo tulevassa. Tehtyjä suunnitelmia voidaan siirtää suoraan Mynämäen kohteeseen, jossa on tarkoitus päästä asukasmarkkinointivaiheeseen vielä kevään aikana. Talotehtaiden kilpailutus on juuri alkamassa projektissa ja samaan aikaan käydään neuvotteluita usean kunnan kanssa uusien kohteiden aloittamisesta. ”Utajärven päätös mahdollistaa yhden lisäkohteen aloittamisen”, Laurila vinkkaa. Lisäksi investorivetoiset Älykorttelit ovat herättäneet valtavasti kiinnostusta eri puolilla Suomea.

Arctic Smart Village Oy on saanut kestävän ja hiilineutraalin asumisen kehitystyöhön mukaan laajan kumppaniverkoston, joiden avulla myös konseptin kokonaisvaltaisuus on kasvanut ja tulevaisuudessa voidaan kohdemäärää kasvattaa. Uutta asumisen mallia kehittää ASV:n kanssa Vastuu Group, Platform of Trust, Holda Group, Natural Design Company, SustainaBuild Oy, NollaE ja MG asunnot. Sen lisäksi on vielä kohdekohtaista kehitystä tekeviä yrityksiä, kuten Schneider Electric ja Heliostorage Oy.

Uudelle asumisen mallille on kysyntää. Älykylä® -konsepti mahdollistaa uudisrakentamisen sellaisillekin ihmisille, joille se muuten voisi olla mahdotonta. Konsepti pienentää rakentamisen ja asumisen kustannuksia ja toimii samalla esimerkkinä kestävän asuinaluerakentamisen suunnittelussa. Yleistyessään malli tulee haastamaan perinteisiä ratkaisuja taloudellisuudessa, ekologisuudessa ja sosiaalisuudessa ennennäkemättömällä tavalla. Laurila paljastaa, että he voivat tarjota palveluitaan myös kaikille aluesuunnittelua tarvitseville tahoille. Ryhmärakennuttamisen ja asumisosuuskuntien osaamista kannattaa myös kysellä yrityksestä. Konsultointipyyntöjä tuleekin yritykseen koko ajan enemmän.

 

 

 

 


Tulosta