Konsultoinnit

ASV Arctic Smart Village Oy on asiantuntijaorganisaatio, jolla on monialaista osaamista niin asumisesta, energia-asioista, energiayhteisöistä, asuinaluesuunnittelusta, osuuskunta-asioista, yhteisöllisyydestä, viestinnästä, kestävästä kehityksestä, ilmastosta, metsäluonnosta, metsien käytöstä ja monesta muusta asiasta. Tarjoamme osaamistamme myös konsultointeina kaikkien saataville.

Klikkaa sinisiä linkkejä ja tutustu konsultointien tarkempiin esittelyihin

ASIANTUNTIJAT

KONSULTOINNIT:

Kuntien tilannekuvan kartoitus. Kunnille suunnattu palvelu. Kartoituksessa kartoitetaan positiivisia ja negatiivisia tekijöitä, sekä annetaan konkreettisia ratkaisuesityksiä, joilla on positiivisia vaikutuksia kunnan elinvoimaisuuteen tulevaisuudessa.

Asuinaluekehittäminen

Energiayhteisöjen perustaminen

Hankkeiden rahoitus. Opastetaan kehittämis- ja tutkimushakkeiden, sekä kansainvälistymiseen tähtäävien hankkeiden rahoituksen hakemisessa ja hakemusten tekemisessä.

Viestintä. Miten tehdään vaikuttavaa viestintää.

Kestävä kehitys

Liiketoiminta kuntien kanssa - sudenkuopat, pullonkaulat ja riskit

Osuuskunta-asioiden konsultointi

1. Osuuskunnan säännöt: Sääntöjen laatiminen yhteistyössä perustettavan osuuskunnan kanssa

2. Osuuskunnan perustaminen: Tarvekartoitus, sääntöjen laatiminen, perustamisasiakirjojen laatiminen ja ohjeistus rekisteröinnistä

3. Asunto-osuuskuntien perustaminen: Tarvekartoitus, sääntöjen laatiminen, perustamisasiakirjojen laatiminen ja ohjeistus rekisteröinnistä

Konsultoinneissa kartoitetaan tarve ja tehdään sen perusteella suunnitelma konsultoinnin sisällöistä.


Tulosta