Suomi 2030 - Asumisen trendit muuttuivat sittenkin

Juri Laurila

Ainakin 1970 -luvulta lähtien olemme nähneet asumisen trendien pysyneen melko muuttumattomina. Ihmiset haluavat asua itse omistamissaan asunnoissa tai vuokralla. Omistusasuminen on ollut suomalaisten haave ja tapa kerryttää omaisuutta aina näihin päiviin asti. Turvallisinta on ollut sijoittaa kasvukeskuksiin, eli rakentaa oma koti sinne, mihin muutkin muuttavat. Kaupungistumisen trendiin uskoo moni kuin vuoreen ja pitää sitä lähes luonnonvakiona. Mutta muutos on jo alkanut..

Vaikuttavuudella elinvoimaa kriisiytyvissä kunnissa

Petri Kittilä

 Vaikuttavuutta

 

Yhteiskunnalliset muutokset ja talouden haasteet vaativat päättäjiltä yhä vaikuttavampaa päätöksentekoa. Vaikuttavuus on uusi lähestymiskulma, jossa pienilläkin teoilla saadaan aikaiseksi suuria tuloksia. Silti vaikuttava päätöksenteko on vielä monelle päätöksentekijälle vieras käsite. Vaikuttavien päätösten tekeminen tarvitsee uudenlaisen ajatusmallin omaksumista.

Tarve uudistaa asumisen sektoria

Juri Laurila

 

 

Suomen asumisen sektori on pitkään eriytynyt suomalaisten asumistoiveista. Sen sijaan, että rakennettaisiin omakotitaloja kaupunkien lähimaaseudulle tai harvaan asutulle alueelle, joita suomalaiset kaipaavat, rakennetaan yhä pienempiä kerrostaloasuntoja ahtaammaksi käyville maantieteellisille alueille. Syitä tähän eriytymiseen on useita ja koko sektoria vaivaa vuosikymmenten aikana kehittynyt vääristymä, joka johtuu pohjimmiltaan epäonnistuneesta aluepolitiikasta, jota ei ole saatu korjattua.