GeoHouse Älykylä ottaa aikalisän - Gadolin etenee

Utajärvelle suunniteltu GeoHouse Älykylä -hanke keskeytetään Utajärven kunnan kanssa käytävien sopimusneuvotteluiden ajaksi. Arctic Smart Village Oy:n hallitus päätti kokouksessaan, että se jatkaa GeoHouse Älykylä -hanketta vasta allekirjoitettuaan Utajärven kunnan kanssa palvelusopimuksen, jossa määritellään osapuolten vastuut ja velvollisuudet.

Utajärven kunnan ja Arctic Smart Village Oy:n sopimus GeoHouse Älykylän suunnittelusta päättyi 2019 kesäkuussa. Arctic Smart Village Oy on tehnyt GeoHouse Älykylän suunnittelutyötä ilman sopimusta siitä lähtien. Yhtiön hallitus päätti, että se jatkaa pilottikohteeksi suunnitellun kohteen edistämistä vasta, kun sopimukseton tila päättyy. Yhtiön mukaan se ei voi jatkaa sopimuksettomassa tilassa hankkeen edistämistä, koska se viivästyttää hankkeen etenemistä ja aiheuttaa epävarmuutta hankkeen toteutumiselle. Kunnan kanssa käyty palautekeskustelu toi esiin tarpeen määritellä vastuut aiempaa tarkemmin.

Toimitusjohtaja Juri Laurilan mukaan ASV on halukas jatkamaan yhteistyötä Utajärven kunnan kanssa, mikäli ASV pääsee kunnan kanssa sopimukseen. ”Olemme tehneet merkittävän määrän työtä GeoHouse Älykylän suunnitteluun yhteistyökumppaniemme kanssa, joten toiveena on, että hanke toteutuu. Tässä tilanteessa katsoimme kuitenkin, ettemme voi jatkaa ilman osapuolten välillä vallitsevaa konsensusta siitä, mitkä ovat osapuolten vastuut ja velvollisuudet”, Laurila kuvailee tilannetta ja pahoittelee tilannetta asumisesta kiinnostuneiden osalta.

Mynämäen Gadolin Älykylän suunnittelu jatkuu

Arctic Smart Village Oy:n toinen Älykylä® -kohde Mynämäellä etenee suunnitellusti. Se on tarkoitus saada asukashankintavaiheeseen kevään 2021 aikana. Nyt vapautuvat resurssit jopa nopeuttavat sen etenemistä ja antavat paremmat edellytykset myös konsultoida erilaisia asuinalueprojekteja eri puolilla Suomea. Laurilan mukaan kysyntää ryhmärakennuttamis- ja osuuskunta-asumisen osaamiselle, sekä yhtiön kehittämälle kestävän asumisen kokonaisratkaisulle on runsaasti. Yhtiö kehittää maaseudun uudisrakentamisen kynnystä madaltavan Älykylä® -konseptin rinnalle myös uusia tuotteita, jotka palvelevat kaikkea asuinaluerakentamista.  ”Olemme löytäneet uskomattoman hienot yhteistyökumppanit, joiden avulla voidaan mullistaa asumisen sektoria Suomessa ja ulkomailla”, Laurila hehkuttaa.

Laurilan mukaan hiilineutraalille ja ympäristöystävälliselle asumiselle, joka on samalla taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää, on kasvavaa kysyntää. Asumisen hintakehitys, maaseutuasumisen kiinnostuksen kasvu, etätyö, turvallisuusnäkökulma, luonnonläheisyys ja ihmisten ympäristötietoisuus ruokkivat tarvetta tehdä kokonaisvaltaisesti kestävää asumisen kehittämistä ja lisäävät kiinnostusta Älykylä® -konseptia kohtaan. Laurilan mukaan kiinnostuksen kasvun huomaa yhteydenottojen määrän lisääntymisenä.

 

 


Tulosta