Model-X Mini

Etsitään myyntitykkejä

Nyt on tarjolla tilaisuus huipputienesteihin!

Olemme aloittamassa talomyyntiä koko Suomen alueella. Eikä mitä tahansa talokauppaa, vaan Suomen ekologisimpien talojen myyntiä kuluttajille, develooppereille ja kiinteistösijoittajille! Sen lisäksi, että myytäväksi tulee Smart Village Builders Oy:n Model-X -talomallisto, myyntirepertuaaria laajennetaan myös muilla moderneilla ja kilpailukykyisillä talomalleilla. Eikä siinä vielä kaikki! Olet osa tiimiä, joka käynnistää kokonaan uuden aikakauden suomalaisessa rakentamisessa. Hirsirakentaminen on ehkä trendikästä nyt, mutta kohta kaikki haluavat rakentaa oljesta myös Suomessa. 28 maassa trendaava innovatiivinen ja ekologinen elementti tekee vahvasti tuloaan Suomeen ja pääset osaksi tuota tarinaa!

SuomiAreena Uudisrakentaminen maalla

Uudisrakentaminen maalla - Onko mahdollistakaan?

Maaseudulle ja harvaan asutulle alueelle on enemmän halukkuutta muuttaa, kuin vuosikymmeniin. Kautta Suomen harvaan asuttujen alueiden kunnat tuskailevat sekä työvoimapulan, että asuntopulan kanssa. Silti uudisrakentamista nähdään kovin vähän, vaikka piristymistä onkin havaittavissa joillakin paikkakunnilla.

Kokosimme joitakin maaseudun uudisrakentamiseen vaikuttavia haasteita, mihin rakentamishanketta suunnitteleva usein törmää. Osa niistä muodostaa ainakin joillekin konkreettisen esteen, osa on ratkaistavissa. Listatut syyt voivat olla yksittäisiä tai ne voivat kasaantua päällekkäisiksi.

Kriisit pakottavat uudistumaan

 

KUTSU

Viimeiset vuodet olemme saaneet lukea ilmastokriisistä, joka tulee koettelemaan koko maailman kykyä mukautua. Siihen liittyy myös maailman monimuotoisuutta pienentävä kuudes sukupuuttoaalto, eli luontokato. Elinympäristöt muuttuvat ja lajit menettävät elinmahdollisuutensa tai häviävät lajien välisessä kilpailussa paremmin pärjääville. Ympäristökriisiin liittyy myös ympäristön muokkaaminen ja ympäristömyrkyt. Metsäkatoa aiheuttaa Suomessa rakentaminen, mutta maailmalla esimerkiksi sademetsiä raivataan pelloiksi kovaa vauhtia. Juuri kun kuvittelimme pääsevämme eroon Korona -pandemiasta, Putin käynnisti mielivaltaisen sodan Euroopan rajalla, joka toi aivan uudet huolet ihmisten mieliin. Turvallisuuden tunne pyyhittiin yhdessä yössä, kun sodan uhka tuli konkreettisesti myös Suomen osaksi. Väkivaltarikokset lisääntyvät ja maailmalla

Puurakentamisen kehittämisohjelma puuttuu useimmista kunnista

 

Kirjoittaja: Juri Laurila

Puurakentaminen on ollut viimeisten vuosien aikana paljon otsikoissa. Keskustelua on kiihdyttänyt IPCC:n raportit ilmastonmuutoksesta. ASV Arctic Smart Village Oy toteutti osana ympäristöministeriön rahoittamaa Gadolin -puutaloalueiden uusi aika -hanketta kyselytutkimuksen, jolla selvitettiin puurakentamisen edistämistä kunnissa ja kuntien elinvoimaisuustekijöitä. Vastausten perusteella useimmilta kunnilta puurakentamisen kehittämisohjelma tai vastaava puuttuu kokonaan.

ASUMINEN 2021: Maalla asuminen kiinnostaa suomalaisia

Luonnon läheisyys ja palvelut tärkeimpiä

Asuminen 2021 -kyselyllä selvitettiin suomalaisten mielipiteitä asumiseen liittyen. Tärkeimmiksi kestävän asumisen kehittämisen kohteiksi vastaajat kertoivat luonnonläheisyyden ja lähialueen palvelut. Palveluista ruokakauppa, päiväkoti ja peruskoulu nousivat muiden yli. ASV Arctic Smart Village toteutti selvityksen kevään ja kesän aikana.

Koronan jälkeen tilastot ovat eläneet myllerryksessä, kun aiemmin kiveen kirjoitetut asiat ovat murentuneet. Maaseutukunnat ovat saaneet muuttovoittoa ja jopa Helsingistä tulikin muuttotappiokunta.