ASUMINEN 2021: Maalla asuminen kiinnostaa suomalaisia

Luonnon läheisyys ja palvelut tärkeimpiä

Asuminen 2021 -kyselyllä selvitettiin suomalaisten mielipiteitä asumiseen liittyen. Tärkeimmiksi kestävän asumisen kehittämisen kohteiksi vastaajat kertoivat luonnonläheisyyden ja lähialueen palvelut. Palveluista ruokakauppa, päiväkoti ja peruskoulu nousivat muiden yli. ASV Arctic Smart Village toteutti selvityksen kevään ja kesän aikana.

Koronan jälkeen tilastot ovat eläneet myllerryksessä, kun aiemmin kiveen kirjoitetut asiat ovat murentuneet. Maaseutukunnat ovat saaneet muuttovoittoa ja jopa Helsingistä tulikin muuttotappiokunta.

Model-X pilotoidaan Gadolin Älykylässä®

 

Modernien ja kestävän kehityksen mukaisten asuinalueiden kehittäminen on synnyttänyt uuden talomalliston. Arkkitehtitoimisto KJ-A Oy:n ja NOMAD:n yhteistyönä syntynyt Mynämäen Gadolin Älykylässä pilotoitava talomallisto kulkee työnimellä Model-X.

Energiaratkaisuja integroidaan puurakennuksiin Mynämäellä

Mynämäellä suunnittelussa olevassa asuinaluehankkeessa tutkitaan ja kehitetään ekologista ja terveellistä rakentamista. Tavoitteena on parantaa puurakentamisen energiatehokkuutta integroimalla energian tuotantoratkaisut kiinteäksi osaksi rakenteita ja kokeilemalla koko alueen kattavia uusia energiaratkaisuja. Ympäristöministeriö myönsi suunnittelusta vastaavalle konsortiolle 80.000 euron avustuksen Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmasta Gadolin - puutaloalueiden uusi aika -hankkeen toteuttamiseen. Alue toimii myös pilottina uudenlaisen kestävän asuinaluerakentamisen kehittämiseksi.

Tilaisuus

Älä missaa tilaisuuttasi

Jokaisen yrityksen elinkaaressa on vaiheita, jotka määrittelevät kehityksen suuntaa ja nopeutta. ASV Arctic Smart Village Oy:n vuosi 2021 on ollut näiden molempien osalta merkittävän kehityksen aikaa. Alkuvuodesta asti olemme tehneet vimmatusti kehitystyötä seitsemän muun yrityksen kanssa. Tuloksena on saatu kehitettyä Älykylä® -konseptin rinnalle uusi Älykortteli™ -konsepti ja molemmat aluerakentamisen konseptit ovat lisäksi kehittyneet valtavasti. Juuri näinä päivinä saamme Mynämäen Gadolin Älykylän talomallit valmiiksi Arkkitehtitoimisto KJ-A Oy:n toimesta ja seuraavaksi niihin aletaan integroimaan tekoälyn avulla optimoituja energiaratkaisuja nollaE Oy:n ja Holda Energy Solutions Oy:n avulla.

Kestäviä asuinalueita yhteisvoimin

 

Kahdeksan suomalaista yritystä solmi aiesopimuksen yhteisyrityksen perustamiseksi, jotta asumista voidaan kehittää kestävämmäksi aiempaa tehokkaammin tulevaisuudessa. Konsortio sai juuri rahoituksen 200.000 euron hankkeelle Ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmasta Mynämäen Gadolin Älykylän kehittämiseen. Käynnissä on useita neuvotteluita 10.000-40.000 k-m2 kokoisten aluerakentamishankkeiden aloittamisesta Suomeen ja suunnitelmissa on kestävän asumisen konseptin viennin aloittaminen jo lähivuosina.