Kestäviä asuinalueita yhteisvoimin

 

Kahdeksan suomalaista yritystä solmi aiesopimuksen yhteisyrityksen perustamiseksi, jotta asumista voidaan kehittää kestävämmäksi aiempaa tehokkaammin tulevaisuudessa. Konsortio sai juuri rahoituksen 200.000 euron hankkeelle Ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmasta Mynämäen Gadolin Älykylän kehittämiseen. Käynnissä on useita neuvotteluita 10.000-40.000 k-m2 kokoisten aluerakentamishankkeiden aloittamisesta Suomeen ja suunnitelmissa on kestävän asumisen konseptin viennin aloittaminen jo lähivuosina.

Hiilineutraalia Tamperetta tekemässä

Hiilineutraalia asumista kehittävä Arctic Smart Village Oy ryhtyi Tampereen kaupungin ilmastokumppaniksi. Syyskuussa 2020 lanseeratun ilmastokumppanuustoiminnan tavoitteena on pienentää Tampereen ilmastopäästöjä kumppanien avulla. ASV haluaa omalla toiminnallaan tuoda Tampereelle mahdollisuuden asua päästöttömästi.

Mynämäen Gadolin Älykylään ekologisia taloja

Varsinais-Suomeen, Mynämäelle perustettava Gadolin Älykylä® -hanke on siirtynyt kilpailutusvaiheeseen. Ensimmäisenä kilpailutuksessa on pientalot, jotka toteutetaan rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa. Kilpailutusehdoissa ekologisuus on nostettu merkittävään asemaan. Pääasiallisiksi rakennusmateriaaleiksi kelpaavat puun lisäksi muut ekologiset materiaalit, kuten savi ja olki. Valittaviin talomalleihin integroidaan aurinkoenergiaratkaisut, jotka liitetään alueelliseen matalalämpöverkkoon ja lämmön kausivarastointiratkaisuun.

Kutsu Älykylä-iltaan 24.3. klo 18-20

KUTSU

Arctic Smart Village Oy:n kestävän asumisen webinaarisarjan seuraavassa osassa teemana on älyteknologia ja energia. Maksuttomassa webinaarissa asiantuntijat kertovat, mitä mahdollisuuksia ja hyötyjä tekniikan kehittyminen tuo asumiseen. Webinaari antaa myös vastauksen kysymyksiin, kuten millä tavalla älyteknologia parantaa asumisen laatua ja millä tavalla energiaa voi tuottaa hiilineutraalisti tai mitä on energian kausivarastointi.

Utajärven GeoHouse Älykylä® -hanke lopetetaan

Utajärvelle suunniteltu GeoHouse Älykylä® -hanke lopetetaan. Hankkeen suunnittelusta vastannut Arctic Smart Village Oy päätti aiemmin, että se ei jatka hankkeessa ennen kuin se pääsee sopimukseen Utajärven kunnan kanssa hankkeen eteenpäin viemisestä. Utajärven kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, ettei neuvotteluita aloiteta ja hanketta ei jatketa. Käytännössä päätös lopettaa hankkeen etenemisen.