Etsitään yrityksiä koko Suomen alueelta

Etsimme yrityksiä eri puolilla Suomea käynnistyvien Älykylä -hankkeiden kaikkiin vaiheisiin suunnittelusta toteutukseen. Mikäli sinun yrityksesi on kiinnostunut uuden ajan asuinpaikkojen perustamiseen osallistumisesta, käy täyttämässä esitietolomake heti. Valitsemme saamiemme esitietojen pohjalta yritykset kilpailutusvaiheeseen. Ensimmäisenä kilpailutukseen tulee GeoHouse Älykylä Utajärvellä.

Tampereen toimisto avattu

Uuden asumisen mallin kehittänyt Arctic Smart Village Oy on nyt läsnä myös Tampereella uuden toimiston myötä. Yrityksen Älykylä® -konsepti kiinnostaa yhä enemmän kuntalaisia kaikkialla Suomessa. Tampere sopiikin sijainniltaan erinomaisesti palvelemaan koko Etelä-Suomen aluetta.

ASV jäseneksi SOTE -osuuskunta Suomeen

Asumisosuuskuntapohjaisen asumisen mallin kehittänyt ASV Arctic Smart Village Oy vahvistaa osuuskuntaosaamista ja -tarjontaa SOTE -palveluihin. Yritys on hyväksytty jäseneksi SOTE osuuskunta Suomeen, joka tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun SOTE -palveluiden tuottamiseen kaikkialla Suomessa.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita innovaatiosetelillä

ASV Arctic Smart Village Oy on yhteiskunnallinen yritys, joka kehittää ja markkinoi kestävää asumista. Sen luoma Älykylä -konsepti on tehty erityisesti kohtuuhintaisen asumisen kehittämiseksi ja mahdollistamiseksi myös harvaan asutuilla alueilla. Konsepti on kokonaisvaltainen asumisen malli, jossa asumisen ja elämisen eri osa-alueet on huomioitu asukkaan parhaan hyödyn maksimoimiseksi.

Konseptin osa-alueita voidaan toteuttaa myös yksittäisinä toteutuksina. ASV tekee yhteistyöt lukuisten eri alojen yritysten ja organisaatioiden kanssa. Tarjoamme osuuskunta-asioiden, energiaratkaisuiden, yhteisöllisyyden parantamisen, toimintaympäristöjen selvittämisen, markkinoinnin, viestinnän, maanvaihtojen, kiinteistökauppojen, arkkitehtuurin, maaseudun kehittämisen, taloudellisten kokonaisuuksien ja kestävän kehityksen asiantuntijapalveluita ja konsultointia. Lisäksi tarjoamme koodauspalvelua.

Energiaomavaraisuus säästää rahaa - GeoHouse Älykylän energiantuotannon vaihtoehtoja tutkittiin

 

Investointi omaan energiantuotantoon kannattaa. Näin voidaan todeta Utajärven Geohouse Älykylän energiaratkaisua tutkineen opinnäytetyön tuloksista. Vertailussa olevista vaihtoehdoista puuhakkeella ja aurinkoenergialla tuotettu hybridivaihtoehto osoittautui kannattavimmaksi.

Utajärven GeoHouse Älykylän aluesuunnitelman valmistuttua ASV Arctic Smart Village Oy on jatkanut kohteen energiantuotannon vaihtoehtojen selvittämistä. Osana projektia yritys teetti opinnäytetyönä selvityksen GeoHouse Älykylän energiantarpeesta ja energiantuotannon mahdollisuuksista. Alisa Hast Oulun ammattikorkeakoulusta teki opinnäytetyön aiheesta ”Pientaloalueen omavarainen energiantuotanto”. Työssä määritettiin esimerkkitalon energiantarve sekä vertailtiin talokohtaisen ja keskitetyn energiantuotannon, sekä erilaisten energiaratkaisuiden kannattavuutta.