Usein kysytyt kysymykset

Mitä rakentaminen maksaa?

Rakentamisen hinta muodostuu aina kohdekohtaisesti sen mukaan, minkälaisia ratkaisuja päätetään tehdä. Siihen vaikuttaa valitut talot, energiantuotannon ja -jakelun ratkaisut, yhteiset hankinnat jne. Hinta on jokaisen tiedossa ennen osuuskunnan perustamista.

Mitä tarkoittaa energiaomavaraisuus Älykylissä?

Älykylässä tuotetaan vuosittain energiaa vähintään yhtä paljon, kuin sitä kulutetaan. Käytössä on energiaa säästävät ratkaisut ja uusiutuva energiantuotanto. Energiakokonaisuus suunnitellaan kohdekohtaisesti. Suunnittelussa ensin minimoidaan energian tarve tekoälyoptimoinnin avulla. Sen jälkeen lasketaan, mikä on taloudellisesti paras tapa tuottaa tarvittava energia, kun otetaan huomioon eri vaihtoehdot. Energiakokonaisuuteen kuuluu myös paikallisen jakeluverkon ja kausivarastointiratkaisujen suunnittelu.

Miten voin olla varma, että asuntoni arvo säilyy?

Älykylän rakennukset ovat osuuskunnan omistamia. Asukkaat ovat osakkaina osuuskunnassa ja asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Osakkaat eivät siis suoraan omista asuntoa. Mutta asunnon arvoon vaikuttaa samat tekijät myös tulevaisuudessa, joiden vuoksi ne on rakennettu alun pitäen. Terveellisyys, pienet käyttökustannukset, riippumattomuus energiamarkkinoiden hinnoista ja yhteisöllisyys vain kasvattavat arvoa verrattuna muihin vaihtoehtoihin.

Saanko investoimani rahat takaisin, jos minun täytyy muuttaa pois Älykylästä?

Osuusmaksu palautetaan pois muuttavalle asukkaalle, mikäli sille ei ole lakisääteisiä tai osuuskunnan sääntöjen tuomia esteitä. Maksamiasi vuokria ei palauteta, mutta osuusmaksupalautukseen lisätään asumisen ajalta pieni korotus (indeksi +1%). Sinulla on kuitenkin mahdollisuus myös myydä osuutesi vapailla markkinoilla, jos et halua sitä osuuskunnalle tarjota lunastettavaksi. Silloin osuus toimii samanlaisena kauppatavarana, kuin vaikka kerrostalo-osake.

Kuka palveluita tuottaa?

Osuuskunta tuottaa asunto- ja energiapalveluita, sekä muita yhdessä päätettyjä palveluita. Osuuskunnan tuottaessa palveluita, ne toteutetaan osuuskunnan palkkaamien henkilöiden toimesta tai ostettuna palveluna. Palveluntuottajat ovat ensisijaisesti osakkaita, mutta tarvittaessa vaikka kyläyhteisön jäseniä tai muita ulkopuolisia palveluntuottajia.

Miten takaatte yhteisöllisyyden?

Emme takaa yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyys syntyy ihmisistä ja yhdessä tekemisestä. Sen sijaan me voimme tehdä lukuisan määrän erilaisia vapaaehtoisuuteen pohjautuvia. konkreettisia toimia, joilla kannustetaan ja motivoidaan ihmisiä osallistumaan yhteisön toimintaan jollakin tavalla. Sen jälkeen kaikki on kiinni yhteisön jäsenistä. On myös hyvä muistaa, että Älykylä® on asuinpaikka ihan tavallisille ihmisille, emmekä edellytä mitään erityistä aktiivisuutta asukkailta. Vaikka haluaisit vain asua kohtuuhintaisesti terveellisessä ja ekologisessa asunnossa, se on aivan mahdollista ilman omantunnontuskia.

Tulosta