Mikä on Älykylä®?


Älykylä® on palvelu, asuinalue ja ideologia, joka muuttaa käsityksiä kestävästä asumisesta. Älykylä® on kunnille tarjottava palvelukonsepti, jolla hankitaan asukkaita ja uudistetaan kunnan rakennuskantaa. Älykylä® on hanke, joka tuottaa vain hyötyjä. Älykylä® on kokonaisvaltainen kestävän rakentamisen ja asumisen konsepti, joka nostaa asumisen laatua ja pienentää asumisen ja elämisen kustannuksia. Älykylä® sopii erityisesti niihin kuntiin, joissa kynnys uudisrakentamiseen on korkea ja niille henkilöille, joilla kynnys omistusasumiseen on korkea. Jos asunnon ostaminen tai rakentaminen on sinulle mahdotonta esimerkiksi vakuusvaatimusten tai jos haluat varmistaa, että vuokran taso on kohtuullinen, Älykylä® on juuri sinua varten.

Video: Älykkyys on muutakin kuin digiä! Videolla kerrotaan, miksi Älykylä on sopiva useimmille paikkakunnille ja ihmisille! Varsinaisen alustuksen jälkeen tuleva keskusteluosio kannattaa myös kuunnella. Huomioithan, että videon alussa on tyhjää. Itse puhe alkaa kohdasta 6:30.

Älykkyys on kokonaisuus

Älykylässä älykkyys on paljon enemmän kuin älyteknologian ratkaisuja. ASV Arctic Smart Village Oy:n filosofian mukaan älykkyys asumisessa on kokonaisuus ja osiensa summa. Siihen liittyy älyteknologia, energiaomavaraisuus, mutta pääpaino on asumiskustannusten kohtuullisuudessa, ihmisen hyvinvoinnissa ja niitä parantavissa älykkäissä ratkaisuissa. Yhteisöllisyyden tukeminen, asukkaiden taloudellinen ja henkinen hyvinvointi, luonnon läheisyys, ilmasto- ja ympäristöystävällinen asuminen ja resursseja säästävät ratkaisut synnyttävät iloa ja onnellisuutta. Teknologiset ratkaisut helpottavat arkea ja tuovat asukkaille turvaa. Meistä on tärkeintä, että asukkailla on hyvä olla ja he voivat elää onnellista elämää!  

 

 

 

Älykylä® -konsepti syntyi vastaukseksi maaseudun elinvoimaisuuden laskemiselle. Ongelma ei niinkään ole ihmisten haluttomuudesta muuttaa maaseudulle, vaan muuton esteissä. Joka neljäs kaupunkilainen haluasi muuttaa maalle jo ennen koronaa ja yhä useampi on haaveensa jo toteuttanutkin. Koronan myötä jopa 2/3 suomalaisista on ilmoittanut haluavansa asua maalla. Muuttoliike onkin jo käynnistynyt ja joopa Helsingistä tuli muuttotappiokunta vuonna 2020. Asuntotarjontaa ei kuitenkaan ole riittävästi, tai se ei vastaa nykyajan vaatimuksia. Uudisrakentamista ja ostamista estää rakennuslainojen kohtuuttomat ehdot ja pelko asunnon arvonlaskusta tai myynnin vaikeuksista, jos joutuu muuttamaan pois. Omarahoitusosuus voi olla liian korkea ostamiseen tai rakentamiseen. Tai kaikki näistä edellä mainituista syistä. Tämä estää tehokkaimmin erityisesti nuorten perheiden muuttoa, joka tarkoittaa väestön ikääntymistä ja vähenemistä. "Jos asukkaiden määrä laskee, on mahdotonta odottaa elinvoimaisuuden kasvamista", tykittää konseptin kehittäjä Juri Laurila. Hänen perustamansa ASV Arctic Smart Village Oy tarjoaakin kunnille ja muille asukkaita tarvitseville asukashankinnan palveluita. Toiminta on valtakunnallista ja palveluita tarjotaan jokaiselle halukkaalle kunnalle. Yritys tarjoaa kunnille pienen riskin pakettia, jolla hankkeet laitetaan liikkeelle. Konseptia voidaan toteuttaa käytännössä missä tahansa, missä tehdään aluerakentamisen suunnitelmaa.

Kasvavat elinkeinot ovat tuoneet haasteita harvaan asutuille alueille, kun asuntoja ei ole tarjolla, eikä välttämättä myöskään asuntosijoittajia. Työntekijöitä tarvitsevien yritysten fokus ei ole työntekijöiden asuttamisessa, vaan yritystoiminnan pyörittämisessä. Epätoivoiset ajat ajavat epätoivoisiin tekoihin. Perustetaan parakkikyliä tai tehdään muita väliaikaisratkaisuja. Ja toistetaan sama joka vuosi. Älykylä® toisi pysyvän ratkaisun, kun rakennetaankin tarvitsijoille koteja. Työvoiman vaihtuvuus pienenisi, jos työntekijät sijoittaisivat tse omaan asumiseensa ja toisivat myös perheensä asumaan paikkakunnalle. Tällä ratkaisulla kuntatalous saisi kovan lisäyksen, kun verotulot ohjautuvatkin työntekopaikkakunnalle, eikä työntekijät olisi enää vain "keikalla".

Älykortteli -konsepti on Älykylän lailla kestävän asumisen konsepti, mutta se voidaan toteuttaa vapaammin erilaisia ratkaisuja hyödyntäen. Esimerkiksi investorivetoisesti, gryndaamalla, osakeyhtiömuotoisena tms. Palvelun tilaaja voi olla investori, rakennusyhtiö, maanomistaja tai jokin muu taho.

ASV Arctic Smart Village Oy on yhteiskunnallinen yritys ja se on sitoutunut maaseudun elinvoimaisuuden ja ihmisten hyvinvoinnin kehittämiseen.