Asumisosuuskunta - asuminen ja omistaminen

Asumisen ympärillä tapahtuu ennennäkemättömiä muutoksia. Eivätkä ne ole vain hyviä. Asuntojen arvo laskee monilla paikkakunnilla ja investointina se ei ole varma edes suurissa kaupungeissa. Vanhojen asunto-osakeyhtiöiden kohdalla on ennustettu jopa tilannetta, jossa asunnoista pyritään eroon jopa antamalla niitä ilmaiseksi pois, koska kustannukset nousevat ja esimerkiksi korjausrahoituksen saaminen vaikeutuu. Pääkaupunkiseudulla rakentamisneliöt ovat pysyneet ennallaan, mutta asuntojen määrä on kasvanut merkittävästi. Siellä rakennetaankin entistä pienempiä asuntoja, koska ihmisillä ei ole varaa isompiin. Yksinäisyyden lisääntymisen on arveltu johtuvan osaksi myös tästä syystä.

Turvallisesti vuokralla

Samaan aikaan on nuorten suhde omistamiseen muuttunut. Enää ei haluta sitoutua omistusasuntoon. Vuokra-asunto on helppo ja turvallinen vaihtoehto. Vuokraamisen negatiivinen puoli on asumisen hinta. Asuntosijoittaja luonnollisesti haluaa saada tuottoa investoinnilleen. Tämä luonnollisesti tarkoittaa sitä, että vuokrahinta muodostuu rahoitus- ja ylläpitokuluista (tai yhtiövastike) lisättynä omistajan haluamalla katteella. Koska riski on omistajalla, hän myös laskee katteen investoinnille. Vuokra-asuminen on siis turvallinen vaihtoehto, mutta myös kallein.

Laskin esimerkin Rovaniemellä uudehkon asunnon ilmoitetun vuokran ja vastaavan asunnon myyntihinnan mukaan. 47,5 m2 asunnon vuokra 765 €/kk ja samassa korttelissa myynnissä olevan asunnon rahoituskulut ja yhtiövastike yhteensä 704 €/kk. Tämä suhde heijastaa aika hyvin hinnan muodostumista yleisesti. Kate on siis noin 8 %. Vuokravakuus on esimerkissä tyypillinen yhden kuukauden vuokra (0,5 % asunnon hinnasta). Vuokralainen siis maksaa siitä, että hän ei ole vastuussa asunnosta muuten kuin vuokrasopimuksessa määritellyllä tavalla ja hän nauttii vuokralaisen oikeuksista. Eroon pääsee, kun ilmoittaa lähtevänsä. Vakuus palautetaan lähtiessä, eikä kukaan muuta odotakaan.

Asumisosuuskunta – omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto

Omistusasumisen ja vuokra-asumisen välillä on ASO -asuntojen lisäksi myös vähemmän tunnettu vaihtoehto, asumisosuuskunta. Suurin ero asumisosuuskunnan ja asumisoikeusasunnon välillä on se, että osuuskunnassa asukas omistaa osuuden rakennukset omistavasta yhtiöstä, kun asumisoikeusasunnossa asunnon omistaa sijoittaja, joka tavoittelee tuottoa sijoitukselleen. Asumisosuuskunta on asumisen malli, jossa vuokralainen on osuuskunnan jäsen, joka maksaa vuokraa itselleen ja on mukana määrittämässä vuokraa. Asumisosuuskunnan perustaminen tapahtuu ryhmärakennuttamisena. Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA:n ylijohtaja Hannu Rossinlahti kertoo asumisosuuskunnan sopivan niille, joilla kynnys kovan rahan omistusasuntoon on korkea.

Osuuskuntamallissa rakennettavat rakennukset ovat asumisosuuskunnan omistamia. Osuuskunta hakee rahoituksen ja vakuudet, jolla rakentaminen toteutetaan. Jäsen maksaa osuuskunnalle  omavastuuosuuden hänelle rakennutettavan asunnon rakentamiskustannuksista, jotta osuuskunta saa haettua rahoituksen loppukustannuksille. Asumisen päättyessä päättyy myös osakkuus ja osuusmaksu palautetaan asukkaalle sovitulla korotuksella tai asukas voi myydä osuuden itse vapailla markkinoilla.

Asumisosuuskunnassa vuokran hinta määräytyy samoin, kuin vuokramarkkinoilla yleensä. Jäsenet maksavat osuuskunnan rahoitus- ja ylläpitokulut vuokrina. Katteen he päättävät itse. Esimerkkilaskelmassa vuokran kate-% on noin kahdeksan, kun osuuskunnassa se asettunee yhden ja kahden välille. Osuuskunnassa kate kuitenkin tulee omaan käyttöön vararahastoon tai vaikkapa yhteisiin hankintoihin. Kaikki vuokralaisen oikeudet koskevat jäseniä ja irtaantumaan pääsee ilmoituksella.

Laskelma 25 vuoden kuluista eri asumismuodoilla, kun kohteena on samanlainen OKT, joka rahoitetaan pankkilainalla

Itse rakentamiseen verrattuna asumiskulut ovat 25 vuoden aikana yli 81.020 euroa edullisemmat Älykylä -ratkaisulla. Mikäli sijoitat säästämäsi rahat vaihtoehtoiseen sijoituskohteeseen, josta saat keskimäärin 5,6 % tuoton, säästösi on 25 vuoden aikana yhteensä 200.344 € (tuotto 119.342 €).

 

Älykylässä toteutetaan asumisosuuskuntamallia. Älykylässä asumisosuuskunta on vain yksi tapa pienentää asumisen kustannuksia. Säästöt tulevat monen tekijän summasta.

 


Tulosta