Älykylä® ja Älykortteli™ -konseptien hyödyt

Älykortteli™ ja Älykylä®

Asuinaluekonseptien hyötyjä ovat muun muassa:

-    asukaslähtöisyys ja asumisen korkea laatu
-    energiaomavaraisuus ja puhdas energia
-    alueellinen lämmön ja sähkön jakelu
-    energian kausivarastointi
-    energia- ja kustannusoptimoidut rakennukset
-    energia- ja kustannusoptimoidut alueet
-    ekologisimmat rakennusmateriaalit (puu, olki, savi)
-    modernit rakennukset
-    ympäristön huomioiminen rakentamisessa ja asumisessa
-    hiilineutraalius
-    sosiaalinen pääoma/yhteisöllisyys 3.0
-    työllistämis- ja ansaintamahdollisuudet
-    keskitetyt hankinnat
-    jakamistalous- ja yhteiskäyttöratkaisut
-    erittäin hyvä hinta-laatu -suhde
-    mahdollisuus senioripalveluiden järjestämiseen paikallisesti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti
-    paikallistalouden vahvistaminen
Lisäksi
-    konseptit ovat suunnattu tavallisille ihmisille ja mahdollistaa ”normaalin” elämisen
-    rakentamisessa hyödynnetään moduulirakentamista
-    tarjotaan kunnille palveluna asukashankinnan tehostamiseksi ja positiivisen näkyvyyden saamiseksi
-    palvelualusta, asuinalueiden verkosto ja globaali ekosysteemi toimii nopean laajenemisen mahdollistajana

Älykylä®

Älykylä® -konsepti tuo etuja lisäksi asukkaalle:

-    ei henkilökohtaista asuntolainaa
-    asuminen perustuu vuokrasopimukseen, lähteminen helppoa
-    osuuden voi myydä vapailla markkinoilla tai osuuskunta voi lunastaa sen
-    asukkaat päättävät vuokran tason, mikä takaa kohtuuhintaisen asumisen
-    työllistymis- ja yrättämismahdollisuudet

ja kunnille
-    uusia asukkaita = lisää tuloja (tulovero, valtionosuudet, kiinteistöverot, yhteisöverot, välilliset tulot elinkeinoelämän piristymisestä)
-    rakennuskanta uudistuu
-    imagohyödyt
-    palveluiden säilyttäminen helpompaa
-    kunnan ilmapiiri kohoaa

 

 


Tulosta