Tarjoamme asiantuntijapalveluita innovaatiosetelillä

ASV Arctic Smart Village Oy on yhteiskunnallinen yritys, joka kehittää ja markkinoi kestävää asumista. Sen luoma Älykylä -konsepti on tehty erityisesti kohtuuhintaisen asumisen kehittämiseksi ja mahdollistamiseksi myös harvaan asutuilla alueilla. Konsepti on kokonaisvaltainen asumisen malli, jossa asumisen ja elämisen eri osa-alueet on huomioitu asukkaan parhaan hyödyn maksimoimiseksi.

Konseptin osa-alueita voidaan toteuttaa myös yksittäisinä toteutuksina. ASV tekee yhteistyöt lukuisten eri alojen yritysten ja organisaatioiden kanssa. Tarjoamme osuuskunta-asioiden, energiaratkaisuiden, yhteisöllisyyden parantamisen, toimintaympäristöjen selvittämisen, markkinoinnin, viestinnän, maanvaihtojen, kiinteistökauppojen, arkkitehtuurin, maaseudun kehittämisen, taloudellisten kokonaisuuksien ja kestävän kehityksen asiantuntijapalveluita ja konsultointia. Lisäksi tarjoamme koodauspalvelua.

ASV jäseneksi SOTE -osuuskunta Suomeen

Asumisosuuskuntapohjaisen asumisen mallin kehittänyt ASV Arctic Smart Village Oy vahvistaa osuuskuntaosaamista ja -tarjontaa SOTE -palveluihin. Yritys on hyväksytty jäseneksi SOTE osuuskunta Suomeen, joka tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun SOTE -palveluiden tuottamiseen kaikkialla Suomessa.

Toimitusjohtajan terveisiä 2/2019

 

Talvi tekee tuloaan ja Lappiin onkin jo saatu lumipeite monin paikoin. Nuoren Jämtlanninpystykorvan kouluttamista hirvelle lumi helpottaa hieman, kun voi seurata jälkiä helpommin. Vielä ei kuitenkaan saatu lihaa pakastimeen. Välillä on ihan hyvä ottaa irtiotto arjesta, niin jaksaa taas viedä kehitystä eteenpäin väsyttämättä itseään liikaa. Ja mikäpä olisi sen parempi paikka siihen, kuin luonto. Menoa hidastaa syksyllä tapahtunut tapaturma, jonka seurauksena päädyin leikkauspöydälle. Polven kuntoutus onkin nyt osana arkea ainakin tulevat kuukaudet.

Energiaomavaraisuus säästää rahaa - GeoHouse Älykylän energiantuotannon vaihtoehtoja tutkittiin

 

Investointi omaan energiantuotantoon kannattaa. Näin voidaan todeta Utajärven Geohouse Älykylän energiaratkaisua tutkineen opinnäytetyön tuloksista. Vertailussa olevista vaihtoehdoista puuhakkeella ja aurinkoenergialla tuotettu hybridivaihtoehto osoittautui kannattavimmaksi.

Utajärven GeoHouse Älykylän aluesuunnitelman valmistuttua ASV Arctic Smart Village Oy on jatkanut kohteen energiantuotannon vaihtoehtojen selvittämistä. Osana projektia yritys teetti opinnäytetyönä selvityksen GeoHouse Älykylän energiantarpeesta ja energiantuotannon mahdollisuuksista. Alisa Hast Oulun ammattikorkeakoulusta teki opinnäytetyön aiheesta ”Pientaloalueen omavarainen energiantuotanto”. Työssä määritettiin esimerkkitalon energiantarve sekä vertailtiin talokohtaisen ja keskitetyn energiantuotannon, sekä erilaisten energiaratkaisuiden kannattavuutta.

Miksi Älykylä? Osa 2: Energiaomavaraisuus on elinvoimaa

Energiamarkkinat elävät murroksessa. Isotkin toimijat valmistautuvat hajautetun energiantuotannon kasvuun. Vaikka perinteisiä suuria laitoksia ja tuulipuistoja tarvitaan jatkossakin, myös pienempien tuotantolaitosten yleistyminen on jo nyt nähtävissä. Uusia energian tuottamisen mahdollisuuksia tulee kuluttajien saataville. Maalämpöpumput, aurinkokeräimet ja -paneelit ovat jo arkipäivää, mutta yleistyvät nopeasti paremman ja halvemman teknologian myötä. Yleistyminen, kilpailun koveneminen ja tuotantomenetelmien kehittyminen näkyy investoinnin kannattavuudessa.