Osaamisen ja elinvoimaisuuden kasvattaja

ASV Arctic Smart Village Oy on asiantuntijayritys, jonka erityisosaamista on energiaomavaraisten ja hiilineutraalien asuinalueiden kehittäminen, kestävän asumisen kehittäminen ja harvaan asutun alueen asukaskehitys. Olemme havainneet, että monissa Suomen kunnissa on tarvetta saada koulutusta vetovoiman realisoimisessa kasvavaksi asukasmääräksi.

Erikoisosaamisemme on hiilineutraalien asuinalueiden kehittämisessä. Usein esteet tälle muodostetaan jo kaavoituksen varhaisessa vaiheessa. Avullamme kaupungit voivat välttää kauaskantoiset virheet.

Autamme kuntia ja kuntien päätöksentekijöitä myös vahvistamaan osaamistaan kunnan elinvoimaisuuden parantamiseksi. Koulutuksemme myötä osallistujat osaavat kiinnittää huomioita konkreettisiin haasteisiin ja esteisiin, jotka hidastavat tulomuuttoa ja rakennuskannan uusiutumista.

 

 

 


Tulosta