Osaamisen ja elinvoimaisuuden kasvattaja

ASV Arctic Smart Village Oy on asiantuntijayritys, jonka erityisosaamista on kestävän asumisen kehittäminen ja harvaan asutun alueen asukaskehitys. Olemme havainneet, että monissa Suomen kunnissa on tarvetta saada koulutusta vetovoiman realisoimisessa kasvavaksi asukasmääräksi. Autamme kuntia ja kuntien päätöksentekijöitä vahvistamaan osaamistaan kunnan elinvoimaisuuden parantamiseksi. Koulutuksemme myötä osallistujat osaavat kiinnittää huomioita konkreettisiin haasteisiin ja esteisiin, jotka hidastavat tulomuuttoa ja rakennuskannan uusiutumista.

Palveluihimme kuuluu myös asukashankinnan palvelut, jonka konkreettisena tuloksena syntyy uusi asuinalue  - Älykylä®. Palveluun kuuluu uuden asuinalueen suunnittelu ja markkinointi, jonka ansiosta kuntaan syntyy tavoiteltava määrä uusia asuinrakennuksia ja alueelle muuttaa tavoiteltu määrä ihmisiä.

Hyödyt kunnalle

1) Uusia asuntoja - asuinkelpoisten asuntojen määrä ja kiinteistöverotulot kasvaa

2) Uusia asukkaita - vero- ja valtionosuustulot kasvavat

3) Imago paranee - kunta investoi kestävään kehitykseen ja asukasmäärä kehittyy positiivisesti

4) Kuntalaisten tulevaisuudenusko paranee

 


Tulosta