Usein kysytyt kysymykset

Mitä rakentaminen maksaa? Rakentamisen hinta määräytyy rakennettavasta kokonaisuudesta. Aivan kuten muussakin rakentamisessa, hintaan vaikuttavat rakennusten koko ja laatu, sekä varustelutaso. Älykylään rakentaessa on tiettyjä asioita, joissa hintaan vaikuttavat tekijät poikkeavat perinteisestä. Esimerkiksi ryhmärakennuttamisella voidaan säästää jopa 20 % rakentamisen kustannuksista. Tämä luonnollisesti vaikuttaa tarvittavan lainan määrään ja kuukausierään. Älykylässä rakentamiskustannusta hieman kasvattaa investoinnit, mutta investoinnit tehdään säästöjen saavuttamiseksi.

Mitä tarkoittaa energiaomavaraisuus Älykylissä? Älykylässä tuotetaan tarvittava energia itse. Tarkastelu tehdään määritelmän mukaisesti vuositasolla kulutusta ja tuotantoa vertaamalla. Huippukulutuksen aikana Älykyläkin voi joutua ostamaan lisäenergiaa, mutta tasaa sen vuoden aikana tuottamallaan energialla. Kuhunkin kohteeseen suunnitellaan kokonaisratkaisultaan paras energiakokonaisuus, joka pitää sisällään tuotannon, optimoinnin ja jakelun. Säästöjä syntyy jo siitä, että jokaisen asukkaan ei tarvitse maksaa sähköliittymästä paikalliselle yhtiölle, vaan se osuus voidaan käyttää yhteisen energialaitoksen ja Smart Grid -investointeihin. Omalla energiantuotannolla ja jakelulla voidaan saavuttaa jopa yli 50 %:n säästöt energiakustannuksissa. Älykotijärjestelmä maksaa hieman perinteistä sähköjärjestelmää enemmän, mutta se tuo elämisen aikaisia säästöjä energiatehokkuutta parantamalla ja lisää asumismukavuutta.

Miten voin olla varma, että asuntoni arvo säilyy? Omistusasumisessa on aina riskejä. Kysynnän hiipuessa talojen kysyntä pienenee ja arvo voi laskea. Toki me haluaisimme ajatella, että Älykylään asumaan tulevat henkilöt investoivat tulevaisuuteen tarkoituksenaan asua Älykylässä pitkään. Mutta aina ei ihan kaikkea pysty ennustamaan ja voi tulla tilanne eteen, että pitää muuttaa. Älykylissä riskejä on muun muassa se, että suuri määrä asukkaista muuttaa lyhyessä ajassa pois ja kustannusten kattaminen jää pienemmälle porukalle. Riskejä minimoidaan alkuvaiheen määräaikaisilla vuokrasopimuksilla ja osuuskunnan keräämällä vararahastolla. Osuuskunnan rakenne on suunniteltu sellaiseksi, että asumisen hinta alenee vuosien varrella ja asuminen Älykylässä tulee koko ajan houkuttelevammaksi. Siten voidaan odottaa, että tyhjilleen jääviin asuntoihin saadaan suhteellisen helposti uusia asukkaita.

Voinko saada rahaa asumiseen Älykylästä? Voit saada myös tuloja, mikäli teet töitä osuuskunnan hyväksi. Tekemällä töitä saat palkkaa ja tuet osuuskunnan yritystoimintaa. Yhdessä omistetut yritykset voivat tehdä mittaviakin voittoja. Kuten yritystoiminnassa yleensäkin, yritysten tarkoitus on tehdä voittoa. Älykylässä voittona voidaan nähdä myös tuotetut palvelut tai hyödykkeet. Koska asut vuokralla, sinulla on myös mahdollista saada asumistukea.

Mitä säästöjä voin saada 10 vuoden kuluttua? Älykylää rakentaessa tehdään investointeja, joilla saavutetaan taloudellisia säästöjä. 10 vuoden kuluttua investointeihin otetut lainat ovat pääosin maksettuja ja rahoituskustannukset pienentyneet. Myös asuntojen rahoituskulut laskevat ajan myötä (riippuu lainasopimuksesta) ja loppuvat. Tällöin asuminen muuttuu erittäin kilpailukykyiseksi muihin ratkaisuihin verrattuna.

Saanko investoimani rahat takaisin, jos minun täytyy muuttaa pois Älykylästä? Investoimasi rahat on käytetty osuuskunnan kehittämiseen. Sinulla on oikeus hakea osuusmaksupalautusta aina siihen summaan asti, kuin olet maksanut maksuja osuuskuntaan liittyessäsi. Osuusmaksujen palauttamisesta sovitaan tarkemmin osuuskunnan säännöissä. Lähtökohtaisesti osuusmaksu palautetaan pois muuttaessa, mutta palautus ei saa vaarantaa osuuskunnan taloutta, eikä osuuskunta voi ottaa velkaa palautuksen maksamiseksi. Osuuskunta voi myydä osuutesi, jolloin se saa palautukseen tarvittavat varat myynnistä.

Kuka palveluita tuottaa? Älykylässä palveluita tuottavat asukkaat. He voivat tehdä sitä vapaaehtoisena ja omaksi, sekä muiden iloksi, osuuskunnan palkkaamana, kevytyrittäjänä tai vaikka oman yrityksensä kautta. Tärkeintä kuitenkin on, että palvelut ovat helposti saatavilla. Yhteisö voi myös itse tilata palveluita ulkopuolisilta palveluntarjoajilta, jos ei haluttuja palveluita saada tuotettua itse. Esimerkiksi hieroja tai kampaaja voi käydä sovittuina aikoina tuottamassa palveluitaan yhteisön jäsenille.
ASV Oy ei pysty lupaamaan palveluita, koska emme tiedä etukäteen minkälaista osaamista Älykylään muuttaa tai ovatko he halukkaita palveluita tuottamaan. Voimme kuitenkin kohdentaa markkinointia sellaisille ryhmille, jotka voisivat haluttuja palveluita tuottaa yhteisössä ja yrittää sitä kautta vaikuttaa palveluiden tuottamiseen.

Miten takaatte yhteisöllisyyden? Emme voi sellaista takuuta antaa. Yhteisöllisyys syntyy ihmisistä ja yhdessä tekemisestä. Toivomme, että Älykyliin muuttaa ihmisiä, jotka arvostavat yhteisöllisyyttä ja haluavat tehdä yhteisön eteen töitä. Olemme rakentaneet yhteisöllisyyttä tukevia asioita Älykylä® -konseptin sisään eri tasoille aina omistuksista ja hallintomallista lähtien, joilla haluamme motivoida yhteisön jäseniä tekemään parempaa tulevaisuutta itselle ja naapureille. Yhteisöllisyys on tärkeä arvo, jonka nähdään parantavan elämisen laatua ja jonka eteen mekin haluamme antaa panoksemme tehdäksemme sinun elämästäsi parempaa.


Tulosta